BlogBlog

Website / Fanpage : mummumfood.vn

Email : mummumfoodvn@gmail.com

HOTLINE : 0938 677 725 - 01678 659 683

Công việc nội bộ

Tài liệu Thông tin
Báo Cáo Công Việc Tuần  Báo Cáo
Checklist Ghi chú Việc Xử lý Chi tiết
Lộ trình và Chi phí Phát Triển Kênh Marketing (New) Chi tiết
Danh Sách Đối Tác Kênh Hợp tác (New) Chi tiết
Danh Sách Khách Hàng 2018 Chi tiết
Danh Sách Đối Thủ Cùng Ngành Chi tiết

 

Tài liệu Thư Mục
Bảng giá Chính thức 2018 Danh sách
Data Dữ liệu MumMum Food Lưu Trữ

 

Tài liệu Thông tin Thư Mục
Checklist Thiết Kế Phương Danh Sách Lưu trữ
     
     
 

093 867 77 25

 


Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET